Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Tích hợp Phương Pháp Sư Phạm Số trong hoạt động dạy và học

TÓM TẮT: Bài viết này trình bày nghiên cứu tích hợp phương pháp sư phạm số trong hoạt động dạy và học tiến đến nền giáo dục 4.0. Đối với hoạt động dạy và học trực tuyến, tương ứng với hình thức học trực tuyến khác nhau sẽ đề xuất phương pháp dạy và học phù hợp cũng như công cụ số được tích hợp cho mỗi hoạt động. Nghiên cứu cũng chỉ ra phương pháp tương tác từ xa hiệu quả với người học cũng như phương pháp triển khai hiệu quả lớp học số. Từ những kinh nghiệm triển khai lớp học số, nhóm nghiên cứu đề xuất phương pháp lên kế hoạch dạy và học tương ứng với hình thức đào tạo. Bên cạnh đó nghiên cứu này đề xuất các công cụ kỹ thuật số phù hợp cho giảng dạy trực tuyến theo phương thức đào tạo từ xa và phương thức đào tạo hỗn hợp.
Bài viết được xuất bản tại tạp chí Giáo dục Việt Nam
link: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien/moi-quy-doc-gia-don-doc-so-481-ki-i-thang-7-2020-574.html

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét