Tư vấn tổ chức cuộc thi Minirobocon 2019 cho tỉnh Bình Phước

Cuộc thi nhằm kích hoạt sự sáng tạo, đam mê công nghệ của học sinh, sinh viên tỉnh Bình Phước.

Digital Immersion forum

Chia sẻ thuận lợi và thách thức trong quá trình chuyển đối số trong giáo dục tại diễn đàn "Digital Immersion forum" do dự án BUILD IT phối hợp đại học Arizona State University và Đại Học Công nghiệp Hà Nội tổ chức

Cuộc thi Shell Eco_marathon Europe tại London

Cuộc thi Shell eco_marathon tại London là một cuộc thi thiết kế xe tiết kiệm nhiên liệu dành cho học sinh, viên viên lớn nhất thế giới.

Tham gia khóa tập huấn tại Phần Lan

Khóa học phương pháp sư phạm số nằm trong khuôn khổ dự án EMVITET.

Tham gia tập huấn giáo dục 4.0 tại Phần Lan

Phần Lan là một đất nước có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới.

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2022

Công cụ lập kế hoạch bài giảng lee schedule toolkit

Bộ công cụ thiết kế bài giảng trực tuyến Lee schedule toolkit được thiết kế chạy trên nền tảng web. Bộ công cụ không cần cài đặt và tương thích với các thiết bị di động.

Bộ công cụ hỗ trợ lập kế hoạch thiết kế khóa học, trực tuyến, hoặc và kết hợp theo mô hình lớp học đảo ngược, phong cách học tập của Kolb và mô hình ABC design. Theo đó, cấu trúc của khóa học được chia làm hai giai đoạn giai đoạn tự học và giai đoạn học có sự hướng dẫn của người dạy hay còn gọi là giai đoạn học trên lớp.

Link truy cập bộ công cụ: https://lee-schedule-toolkit.web.app/

Link hướng dẫn sử dụng:Link

Giai đoạn tự học: Người học tự tương tác với tài liệu thông qua các hệ thống quản lý học tập như là Moodle, Google classroom  hay là các phần mềm quản lý học tập khác. Để người học tương tác một cách hiệu quả với tài liệu học tập người dạy cần thiết kế các hướng dẫn cụ thể về sử dụng công nghệ cũng như phương pháp truy cập vào các học liệu số. 

Giai đoạn học có sự hướng dẫn của người dạy: Giai đoạn này việc học có thể học trên lớp hoặc học trực tuyến thông qua hình thức trực tuyến đồng thời sử dụng các công cụ hội thảo trực tuyến Video (Zoom, Google meet, MS Team). Người dạy sẽ thiết kế các hoạt động dạy và học thông qua các hoạt động tương tác trực tiếp.

Các hoạt động dạy và học

     Phần mềm tích hợp các hoạt động dạy và học như bảng 1.

Bảng 1. Các hoạt động dạy và học

 

Người dạy sẽ thiết kế những thông tin người dạy muốn chuyển đến người học (Đề cương, phương pháp đánh giá, nội dung giảng dạy, các hướng dẫn…)

 

Người dạy thiết kế các hoạt động thảo luận

 

Người dạy thiết kế các hoạt động hợp tác

 

Người dạy thiết kế các các hoạt động tìm kiếm và tổng hợp tài liệu

 

Người dạy thiết kế các các hoạt động thực hành tại lớp hoặc /và trực tuyến

 

Người dạy thiết kế các hoạt động người học tạo ra các sản phẩm. Như là cái bài viết, các báo cáo, hoặc các sản phẩm cụ thể ( Học dựa trên dự án)

 

Người dạy thiết kế các hoạt động đánh giá người học mang tính thường xuyên trong suốt quá trình học một khóa học

 

Người dạy thiết kế các hoạt động đánh giá người học sau khi hoàn thành khóa học như là đánh giá cuối kỳ.

 

Người dạy thiết kế cho các hoạt động tiếp nhận của người học thông qua tương tác các tài liệu (sách, bài giảng video).