Giới Thiệu

Tôi là Lê Phương Trường, hiện tại tôi đang công tác tại trường ĐH Lạc Hồng.  Tôi tốt nghiệp Thạc Sĩ ngành Kỹ Thuật Điện tại Trường Đại Học Nam Đài Loan (Southern  Taiwan University Sicence and Teachnology) năm 2010, và tốt nghiệp Tiến Sĩ ngành Kỹ Thuật Điện- Điện Tử Trường Đại Học Đại Nghiệp (Dayeh University, Taiwan) năm 2016.

Triết lý bản thân "Học và hành động để trở thành người tiên phong sẽ khác cách học và hành động để  làm việc"

Hoạt động giáo dục
Từ năm 2016 đến nay tôi tham gia dự án Building University-Industry Learning and Development Throught Innovation and Technology (https://builditvietnam.org/).  Built-It được thiết kế để tao ra những sinh viên tốt nghiệp có thể giải quyết các vấn đề, và giải pháp kỹ thuật và tạo ra giá trị cho sự phát triển kinh tế.  Khi tham gia vào dự án này tôi được đào tạo bởi những chuyên gia giáo dục hàng đầu của nước Mỹ đến từ Đại Học Arizona, Mỹ  đặc biệt là Giáo Sư Scott và Giáo Sư Kathy. Từ những cơ sở kiến thức đó tôi tiến hành xây dựng chương trình đào tạo của Khoa Cơ Điện - Điện Tử đạt kiểm định chất lượng AUN-QA. Bên cạnh dự án Bult-It từ năm 2019 đến na,y tôi tham gia dự án EMVITET với vai trò là thanh viên cốt lõi, dự án được tài trợ từ Liên Minh Châu Âu (http://emvitet.org/) dự án với mục đích đào tạo nguồn nhân lực và hệ sinh thái cho Việt Nam để tiến đến nền giáo dục 4.0.

Hình 1. Hoàn thành khóa tập huấn về giáo dục 4.0 tại Phần Lan.

Hoạt động chuyên môn

Trong lĩnh vực Khoa học giáo dục tôi đã công bố hai nghiên cứu về giáo dục 4.0 đó là bài nghiên cứu "Tác động của công nghệ số trong hoạt động dạy và họcvà bài viết "Tích hợp phương pháp sư phạm số trong hoạt động dạy và học"

Bên cạnh các dự án về giáo dục tôi tham gia giảng dạy chuyên môn tại Khoa Cơ Điện - Điện Tử. Lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn: Năng lượng tái tạo, các hệ thống giám sát. Các công trình nghiên cứu của tôi được công bố tại các tạp chí uy tín trong và ngoài nước, và được online trên hệ thống của google Scholar.

Lý lịch khoa học online: LINK

Hoạt động doanh nghiệp
Ngoài công tác giảng dạy tôi tham gia cố vấn chuyên môn cao cấp cho Tập Đoàn Hưng Hải lĩnh vực Năng lượng mặt trời từ năm 2016 - 2019 và tập đoàn Secco từ cuối năm 2019 đến 2021

Hỗ trợ cộng đồng
Trong năm 2019 tôi cùng với nhóm open workshop của Trường ĐH Lạc Hồng tham gia tư vấn tổ chức cuộc thi Minirobocon Bình Phước 2019.
Từ 2021 đến nay tư vấn lĩnh vực chuyển đổi số trong giáo dục nghệ nghiệp cho GIZ.

Chức vụ 
Lĩnh vực giáo dục
2010-2014 Giảng viên Khoa Cơ Điện - Điện Tử,  2016- 2019 Phó Trưởng Khoa Cơ Điện.
2019-Nay Trưởng Phòng Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng.
Lĩnh vực kỹ thuật:
2016-2019: Giám đốc kỹ thuật tập đoàn Hưng Hải ( Lĩnh vực năng lượng mặt trời)
Cuối năm 2019- 2021: Giám đốc kỹ thuật tập đoàn Secco (Lĩnh vực năng lượng mặt trời)
Liên hệ:
Email:lephuongtruong@lhu.edu.vn;letruonglhu@gmail.com.
Điện thoại: 0984821007


0 Post a Comment:

Đăng nhận xét