Tư vấn tổ chức cuộc thi Minirobocon 2019 cho tỉnh Bình Phước

Cuộc thi nhằm kích hoạt sự sáng tạo, đam mê công nghệ của học sinh, sinh viên tỉnh Bình Phước.

Digital Immersion forum

Chia sẻ thuận lợi và thách thức trong quá trình chuyển đối số trong giáo dục tại diễn đàn "Digital Immersion forum" do dự án BUILD IT phối hợp đại học Arizona State University và Đại Học Công nghiệp Hà Nội tổ chức

Cuộc thi Shell Eco_marathon Europe tại London

Cuộc thi Shell eco_marathon tại London là một cuộc thi thiết kế xe tiết kiệm nhiên liệu dành cho học sinh, viên viên lớn nhất thế giới.

Tham gia khóa tập huấn tại Phần Lan

Khóa học phương pháp sư phạm số nằm trong khuôn khổ dự án EMVITET.

Tham gia tập huấn giáo dục 4.0 tại Phần Lan

Phần Lan là một đất nước có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2022

Dự án giáo dục đã thực hiện

 Bối cảnh giáo dục Việt Nam trong giai đoạn 2016-2022 với các chính sách về đảm bảo chất lượng thay đổi, dẫn đến sự bùng nổ về hoạt động kiểm định giáo dục theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Theo đó, việc thiết kế lại chương trình đào tạo dựa trên năng lực cũng như đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá được các trường Đại học trong nước chú trọng và đầu tư. 

Trong giai đoạn 2016-2018, là người chịu trách nhiệm chính trong việc đổi mới chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (Phiên bản 3.0) kết quả đến năm 2019 chương trình được tổ chức AUN-QA (Tổ chức mạng lưới bảo đảm chất lượng của các trường ĐH ASEAN) công nhận. Dựa trên kết quả đó cũng như quá trình tôi tham gia các dự án về giáo dục như là BUILD IT và EMVITET. Tôi đã thực hiện các dự án giáo dục cho các trường ĐH trong nước như sau:

1. Phát triển chương trình đào tạo Khối Kỹ thuật cho Trường ĐH Văn Lang (2021)

2. Phương Pháp đo lường chuẩn đầu ra, xây dựng Rubric cho Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Đà Nẵng (2021)

3. Phương pháp xây dựng đề cương theo chuẩn đầu ra Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh (2022)

4. Dự án "Phương pháp thiết kế dạy học dựa trên năng lực", GIZ Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 (2022)

Bên cạnh đó, việc tích hợp công nghệ số trong giáo dục đại học được đẩy mạnh do tác động của đại dịch COVID. Trong giai đạon đầu của đại dịch hầu hết giáo viên đề ứng dụng công nghệ số trong dạy học tuy nhiên phương pháp tiếp cận chưa phù hợp. Đa số giáo viên tiếp cận phương pháp sư phạm số theo góc nhìn của phương pháp sư phạm truyền thống dẫn đến sự hiệu quả không cao. Tôi may mắn tham gia dự án EMVITET (Dự án phát triển năng lực giáo viên hướng đến giáo dục 4.0) do đó, tôi có phương pháp tiếp cận phù hợp và hướng dẫn giáo viên tại trường tôi đang công tác phương pháp sư phạm số. Dựa trên cơ sở đó tôi được mời chia sẻ cụng như tập huấn các buổi về Phương pháp sư phạm số như được liệt kê bên dưới.

1. Phương pháp sư phạm số cho các trường ĐH thuộc dự án BUILD IT (2021)

2. Công nghệ số trong giảng dạy đại hoc cho các trường Đại Học thuộc dự án EMVITET (2022)

3. Tham dự diễn đàn " Digital Immersion forum" (2022)

4. Dự án "Phương pháp sư phạm số, GIZ Vietnam, Trường cao đẳng Kỹ nghệ 2 

Các hình ảnh tại diễn đàn "Digital Immersion forum"
Dự án phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và phương pháp sư phạm số cho GIZ Việt Nam
Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022

Chuyển đổi góc nhìn tạo dựng tương lai

  NXThinking cung cấp một cách để khám phá các vấn đề trong thế giới thực và tạo ra các giải pháp tiềm năng. Triết lý của NXthinking (xem hình 1) là sự kết hợp của những phương pháp giải quyết vấn đề dựa trên phân tích các khía cạnh như là Big Picture (Bức tranh tổng thể), connection (Sự kết nối), Perspectives góc nhìn của các bên liên quan), the future (Viễn cảnh tương lai), và sự thay đổi để đạt được mục tiêu mong đợi(Change).

Hình 1. Định nghĩa của Shell về NXthinking (Nguồn: NXThinking | NXplorers)

Thinking about the Big Picture

Các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày thường xuất phát từ 2 yếu tố đó là yếu tố tự nhiên và yếu tố do con người tạo ra. Do đó, khi suy nghĩ phương pháp giải quyết một vấn đề nào đó cần lưu ý đến tính hệ thống của nó bao gồm các mối liên hệ của các yêu tố liên quan cũng như mức độ sự kết nối của các yếu tố. Bức tranh tổng thể thể hiện sự kết nối của các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề cần giải quyết, giúp chúng ta giải quyết vấn đề mang tính hệ thống và các giải pháp đưa ra không ảnh hướng đến các yếu tố khác.   

Thinking about connection

Khi chúng ta nghiên cứu về bức tranh tổng thể chúng ta không thể giải quyết được tất cả các vấn đề khác nhau liên quan đến vấn đề thực tế.  Bằng cách tìm kiếm sự kết nối chúng ta sẽ tìm thấy nhiều yếu tố vận hành độc lập, không liên quan đến vấn đề cần giải quyết cũng như những vấn đề lien quan chặt chể đến vấn đề cần giải quyết. Bằng cách suy nghĩ về sự kết nối chúng ta sẽ xác định được các yếu tố cần giải quyết cũng như các yếu tố cần loại bỏ. Đê thực hiện việc này Shell đưa ra cho chúng ta một bộ công cụ Vòng kết nối Connections-Circle-EN.pdf (nxplorers.com) 

Thinking about Perspectives

Góc nhìn của chúng ta giống như một kính viễn vọng để quan sát thế giới xung quanh. Mỗi một cá nhân đều có một góc nhìn về thế giới xung quanh theo góc nhìn của họ. Để giải quyết một vấn đề mang có tính hiệu quả, chúng ta cần thu thập nhiều góc nhìn khác nhau bằng cách phỏng vấn các bên liên quan về các vấn đề mà chúng ta đang giải quyết. Bời vì, khi hiểu sâu về vấn đề giúp chúng ta giải quyết vấn đề mang tính hệ thống và có sự thấu cảm. Bộ công cụ Perspectives Circuit Perspectives-Circle-EN.pdf (nxplorers.com)

Thinking about future

Khi suy nghĩ về  viễn cảnh tương lai, chúng ta sẽ thiết lập mục tiêu cần phải thực hiện từ đó lập kế hoạch và lộ trình thay đổi hiện tại để đạt được các mục tiêu tương lai. Để thực hiện việc này Shell đã xây dựng bộ công cụ SCENARIO PLANNING QUADRANT Scenario-Planning-Quadrant-EN.pdf (nxplorers.com)

Công cụ này hướng cách sử dụng lập kế hoạch kịch bản để vạch ra nhiều loại viễn cảnh tương lai có thể xảy ra. Lập kế hoạch theo kịch bản giúp bạn xem xét các xu hướng hiện tại để có thể đưa ra dự đoán đúng đắn về tương lai và đưa ra quyết định tốt hơn ntại thời điểm hiện tại. Giai đoạn này rất quan trọng vì các kịch bản xuất hiện sẽ thông báo cho bạn quyết định những hành động hoặc dự án nào cần thực hiện. Có một tầm nhìn rõ ràng về một tương lai ưa thích cho phép bạn thực hiện các bước cần thiết để tạo ra nó.

Thinking about of change

Khi suy nghĩ về sự thay đổi có những thay đổi mang tính khả thi và có những thay đổi không mang lại lợi ích vậy làm thế nào để tạo ra sự thay đổi có tính khả thi cao, có thể áp dụng và triển khai mang tính rộng rãi. Shell cung cấp bộ công cụ gọi là "Phễu khả thi" giúp chúng ta lựa chọn được phương án giải quyết vấn đề hiệu quả và mang tính khả thi cao. Bộ công cụ "Phễu khả thi " các bạn tải tại đây Feasibility-Funnel-EN.pdf (nxplorers.com)  Bên cạnh phễu khả thi, Shell cung cấp bộ công cụ thứ 2 trong giai đoạn này là Ripple Effect. Bộ công cụ này hỗ trợ các bạn xác định các ảnh hưởng có thể xảy ra khi sự thay đổi diễn ra. Link tải bộ công cụ Ripple Effect Perspectives-Circle-EN.pdf (nxplorers.com) Điều quan trọng nhất là khi bạn đã xác định được các hành động thay đổi bạn cần trình bày các ý tưởng và kêu gọi sự đầu tư của các bên liên quan. Kỹ năng trình bày ý tưởng là yếu tố quyết định cho sự thành công dự án của bạn. Shelll cung cấp bộ công cụ PERSUASION PYRAMID hỗ trợ các bạn trình bày ý tưởng một cách hiệu quả Persuasion-Pyramid-EN.pdf (nxplorers.com)

Theo tôi, khi áp dụng bộ công cụ này đề giải quyết một vấn đề trong cuộc sống hàng ngày cũng như những vấn đề mang tính vĩ mô đều mang lại hiệu quả cao khi tuân thủ các bước từ giai đoạn "Khám phá nguyên nhân" giai đoạn "kiến tạo" đến "thay đổi. Đối với sinh viên đang học khi hiểu rõ và áp dụng bộ công cụ này trong giải quyết các vấn đề khi ra trường các bạn sẽ là các đối tượng được các doanh nghiệp chào đón. Đối với giảng viên và người đi làm bộ công cụ này hỗ trợ các bạn giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Đối với cán bộ quản lý khi áp dụng bộ công cụ này hỗ trợ các bạn đưa ra quyết định phù hợp.