Tư vấn tổ chức cuộc thi Minirobocon 2019 cho tỉnh Bình Phước

Cuộc thi nhằm kích hoạt sự sáng tạo, đam mê công nghệ của học sinh, sinh viên tỉnh Bình Phước.

Digital Immersion forum

Chia sẻ thuận lợi và thách thức trong quá trình chuyển đối số trong giáo dục tại diễn đàn "Digital Immersion forum" do dự án BUILD IT phối hợp đại học Arizona State University và Đại Học Công nghiệp Hà Nội tổ chức

Cuộc thi Shell Eco_marathon Europe tại London

Cuộc thi Shell eco_marathon tại London là một cuộc thi thiết kế xe tiết kiệm nhiên liệu dành cho học sinh, viên viên lớn nhất thế giới.

Tham gia khóa tập huấn tại Phần Lan

Khóa học phương pháp sư phạm số nằm trong khuôn khổ dự án EMVITET.

Tham gia tập huấn giáo dục 4.0 tại Phần Lan

Phần Lan là một đất nước có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới.

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

Mô hình DAC leadership

 Mô hình DAC là công cụ quản trị hiện đại giúp các nhà lãnh đạo xây dựng và triển khai chiến lược thành công. Nó bao gồm 3 thành tố then chốt:

Thứ nhất, Direction (Hướng đi) là khâu xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và định hướng phát triển cho doanh nghiệp. Ví dụ Tập đoàn ABC đặt mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2025. Điều này tạo nên một hướng đi rõ ràng, thống nhất cho toàn bộ cán bộ nhân viên cùng hướng tới.Thứ hai, Alignment (Sự thống nhất) yêu cầu sự phù hợp giữa chiến lược với cơ cấu tổ chức, chính sách nhân sự, quy trình hoạt động và văn hóa doanh nghiệp. Chẳng hạn Tập đoàn ABC cần điều chỉnh cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại để phù hợp với định hướng mới.

Cuối cùng, Commitment (Cam kết) nhằm xây dựng sự gắn kết của tổ chức đối với mục tiêu chiến lược. Lãnh đạo cần truyền cảm hứng để mỗi thành viên đều tích cực tham gia đóng góp vào sự thành công chung. Ví dụ Ban lãnh đạo Tập đoàn ABC có thể lồng ghép mục tiêu của tổ chức vào các chính sách khen thưởng, đào tạo, thăng tiến để khuyến khích tinh thần dấn thân của CBNV.

Như vậy, mô hình DAC cung cấp cho nhà quản trị một cái nhìn tổng thể để xây dựng, thực thi chiến lược hiệu quả. Đây chính là công cụ đắc lực để doanh nghiệp vươn tới thành công trong thời đại cạnh tranh khốc liệt ngày nay.