Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

Mô hình DAC leadership

 Mô hình DAC là công cụ quản trị hiện đại giúp các nhà lãnh đạo xây dựng và triển khai chiến lược thành công. Nó bao gồm 3 thành tố then chốt:

Thứ nhất, Direction (Hướng đi) là khâu xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và định hướng phát triển cho doanh nghiệp. Ví dụ Tập đoàn ABC đặt mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2025. Điều này tạo nên một hướng đi rõ ràng, thống nhất cho toàn bộ cán bộ nhân viên cùng hướng tới.Thứ hai, Alignment (Sự thống nhất) yêu cầu sự phù hợp giữa chiến lược với cơ cấu tổ chức, chính sách nhân sự, quy trình hoạt động và văn hóa doanh nghiệp. Chẳng hạn Tập đoàn ABC cần điều chỉnh cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại để phù hợp với định hướng mới.

Cuối cùng, Commitment (Cam kết) nhằm xây dựng sự gắn kết của tổ chức đối với mục tiêu chiến lược. Lãnh đạo cần truyền cảm hứng để mỗi thành viên đều tích cực tham gia đóng góp vào sự thành công chung. Ví dụ Ban lãnh đạo Tập đoàn ABC có thể lồng ghép mục tiêu của tổ chức vào các chính sách khen thưởng, đào tạo, thăng tiến để khuyến khích tinh thần dấn thân của CBNV.

Như vậy, mô hình DAC cung cấp cho nhà quản trị một cái nhìn tổng thể để xây dựng, thực thi chiến lược hiệu quả. Đây chính là công cụ đắc lực để doanh nghiệp vươn tới thành công trong thời đại cạnh tranh khốc liệt ngày nay.0 Post a Comment:

Đăng nhận xét