Tư vấn tổ chức cuộc thi Minirobocon 2019 cho tỉnh Bình Phước

Cuộc thi nhằm kích hoạt sự sáng tạo, đam mê công nghệ của học sinh, sinh viên tỉnh Bình Phước.

Digital Immersion forum

Chia sẻ thuận lợi và thách thức trong quá trình chuyển đối số trong giáo dục tại diễn đàn "Digital Immersion forum" do dự án BUILD IT phối hợp đại học Arizona State University và Đại Học Công nghiệp Hà Nội tổ chức

Cuộc thi Shell Eco_marathon Europe tại London

Cuộc thi Shell eco_marathon tại London là một cuộc thi thiết kế xe tiết kiệm nhiên liệu dành cho học sinh, viên viên lớn nhất thế giới.

Tham gia khóa tập huấn tại Phần Lan

Khóa học phương pháp sư phạm số nằm trong khuôn khổ dự án EMVITET.

Tham gia tập huấn giáo dục 4.0 tại Phần Lan

Phần Lan là một đất nước có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới.

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

Huy hiệu kỹ thuật số - Giáo dục dựa trên năng lực.

Huy hiệu kỹ thuật số trong giáo dục là một biểu tượng hoặc chỉ báo xác thực về thành tích, kỹ năng, phẩm chất mà người học đạt được trong các môi trường học tập khác nhau [1]. 

Huy hiệu vật lý đã được sử dụng hàng trăm năm trong các lĩnh vực khác nhau nhưng huy hiệu kỹ thuật số mới được hình thành trong những năm gần đây khi mà các nền tảng số phát triển nhanh chóng và cho phép người dùng tuỳ biến phát hành các huy hiệu số. Theo các nhà nghiên cứu giáo dục [2] huy hiệu kỹ thuật số đang nhanh chóng trở thành một công cụ thích hợp, dễ dàng và hiệu quả cho các nhà giáo dục, các nhóm cộng đồng và các tổ chức nghề nghiệp khác để triển lãm và khen thưởng những người tham gia và đạt được các kỹ năng trong quá trình phát triển nghề nghiệp hoặc học chính thức và không chính thức.

 Để xây dựng huy hiệu kỹ thuật số cần xác định các tiêu chí về năng lực cần đạt của người học, các minh chứng người học cần cung cấp. Khi đạt được các năng lực phù hợp với tiêu chí người học sẽ được cấp huy hiệu kỹ thuật số. Hình 1. Huy hiệu kỹ thuật số khi hoàn thành các tiêu chí về việc sử dụng công nghệ số trong giảng dạy. Bên cạnh đó, huy hiệu số tích hợp thông tin về năng lực cần đạt như hình 2.

Hình 1. Huy hiệu số 

This meta badge is issued to a person who has demonstrated competences of the badges: Establishing: - learning design Pedagogy Edu 4.0 - technology in Edu 4.0 - learning ecosystem in Edu 4.0 Piloting: - pedagogical practices in Edu 4.0 - technology in Edu 4.0 - learning ecosystem in Edu 4.0 Ingraining: - pedagogy in Edu 4.0 - technology in Edu 4.0 - learning ecosystem in Edu 4.0

Issuer

Hämeen ammattikorkeakoulu/ Häme University of Applied Sciences (HAMK)

Issued On

2022-05-01

Expires

-
Link:Open Badge Factory validator

Hình 2. Thông tin huy hiệu số


Bên cạnh đó, huy hiệu kỹ thuật số tích hợp các thông tin như chuẩn đầu ra người học cần đạt, tiêu chí của huy hiệu, ngày phát hành, đơn vị phát hành và mô tả minh chứng cho việc người học hoàn thành chuẩn đầu ra cần đạt của huy hiệu. Bản thân tôi tham dự các khoá học của dự án EMVITET "Tăng cường năng lực giảng dạy của giảng viên tại Việt Nam hướng tới nền tảng giáo dục 4.0 " với các nhiệm vụ từ năm 2019 -2022 do các thành viên của Trường đại học Hamk, Phần Lan; Trường Đại Học Dublin City, Ai Len và Trường Đại Học Kuleuven, Bỉ.  Khi tôi hoàn thành các nhiệm vụ sẽ được cấp các huy hiệu kỹ thuật số. Mục tiêu của dự án là các thành viên phải đạt được 9 huy hiệu cho mỗi lĩnh vực như Phương pháp sư phạm, công nghệ số trong giảng dạy và hệ sinh thái giáo dục 4.0 (xem hình 3).  Các minh chứng về năng lực cần đạt là các bài viết của tôi trên hệ thống hồ sơ năng lực điện tử. . 


                                                              Hình 2.  Huy hiệu kỹ thuật số 

Các lợi ích khi sử dụng huy hiệu số trong trường đại học

Đối với người học, huy hiệu số chính là “giấy chứng nhận” trực tuyến cho các thành tích mà người học đạt được trong quá trình học tập tại trường.. Tuỳ vào mục tiêu phát triển người học như thế nào, mỗi trường đại học sẽ xây dựng hệ thống các hoạt động ứng với các phẩm chất, kỹ năng, thái độ, kiến thức mà người học cần đạt được. Với mỗi hoạt động sau khi hoàn thành, người học sẽ được cấp huy hiệu tương ứng. Như vậy, trong suốt quá trình học tập của mình, người học phấn đấu tích luỹ các huy hiệu và từng bước làm “dầy” thêm hồ sơ năng lực của mình. Huy hiệu số trở thành một phần giá trị trong hồ sơ năng lực của người học sau khi ra trường.. 
Đối với cơ sở giáo dục tại Việt Nam, việc thiết kế và sử dụng huy hiệu số là hoạt động phù hợp với xu thế của giáo dục quốc tế trong thời đại công nghệ số.
Các huy hiệu số được chia sẻ và sử dụng trong môi trường số, nên hình ảnh, thông tin của trường sẽ tiếp cận được với nhiều đối tượng. Đây là cách truyền thông hiệu quả và chất lượng trong bối cảnh các trường đại học của Việt Nam đang “đau đầu” với các chiến lược quảng bá hình ảnh của trường trong mỗi mùa tuyển sinh. 
Đối với các đơn vị tuyển dụng, huy hiệu số do các trường đại học cấp cho sinh viên là kho dữ liệu giá trị khi xem xét hồ sơ năng lực của sinh viên tốt nghiệp. Thông tin về năng lực của người học được công bố rõ ràng và đa dạng. Doanh nghiệp cũng dễ dàng “đặt hàng” với trường về việc đào tạo các năng lực khác cho người học để đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thể hiện đầy đủ thông tin đó thông qua huy hiệu số. Như vậy, nhà trường và đơn vị tuyển dụng đã xây dựng thành công hồ sơ năng lực trực tuyến cho người học. Đây là cơ sở dữ liệu phù hợp, tiện lợi, có giá trị khi mọi thông tin về năng lực của ứng viên được tích hợp đầy đủ trong hồ sơ tuyển dụng.

Tài liệu tham khảo 

[1]Watters, Audrey. "Master a new skill? Here's your badge". O'Reilly Radar. Retrieved November 21, 2012.
 [1]Shields, R. & Chugh, R, 2017, ‘Digital badges – rewards for learning?’, Education and Information Technologies, vol. 22, no. 4, pp. 1817–1824, doi: 10.1007/s10639-016-9521-x.