Tư vấn tổ chức cuộc thi Minirobocon 2019 cho tỉnh Bình Phước

Cuộc thi nhằm kích hoạt sự sáng tạo, đam mê công nghệ của học sinh, sinh viên tỉnh Bình Phước.

Digital Immersion forum

Chia sẻ thuận lợi và thách thức trong quá trình chuyển đối số trong giáo dục tại diễn đàn "Digital Immersion forum" do dự án BUILD IT phối hợp đại học Arizona State University và Đại Học Công nghiệp Hà Nội tổ chức

Cuộc thi Shell Eco_marathon Europe tại London

Cuộc thi Shell eco_marathon tại London là một cuộc thi thiết kế xe tiết kiệm nhiên liệu dành cho học sinh, viên viên lớn nhất thế giới.

Tham gia khóa tập huấn tại Phần Lan

Khóa học phương pháp sư phạm số nằm trong khuôn khổ dự án EMVITET.

Tham gia tập huấn giáo dục 4.0 tại Phần Lan

Phần Lan là một đất nước có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới.

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

Công nghệ trong giáo dục và Phương pháp sư phạm số

 Công nghệ trong giáo dục (Edtech) có thể được hiểu là ứng dụng các giải pháp công nghệ vào việc dạy học và quản lý học tập. Phần lớn các giải pháp công nghệ trong dạy học xuất phát từ các ứng dụng công nghệ thông tin chạy trên nền tảng web và ứng dụng di động. Thị trường khởi nghiệp trong lĩnh vực Edtech trên thế giới đang phát triển rất sôi động như là các hệ thống quản lý học tập, các công cụ hỗ trợ học tập trong lớp học số, các công cụ học ngoại ngữ, các công cụ học tương tác trực tuyến, cụ thể như hình 1.

         Nguồn: CBinsight

 Hình 1. Thị trường Edtech.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ trong giáo dục đòi hỏi người dạy trong bối cảnh này cần thay đổi phương thức tiếp cận từ phương pháp sư phạm truyền thống sang phương pháp sư phạm số. Phương pháp sư phạm số có thể được hiểu là ứng dụng các công cụ số vào việc dạy và học dưới góc nhìn sư phạm. Tuy nhiên để vận dụng một cách hiệu quả các công cụ số trong việc dạy và học là một vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. 

Dưới tác động tiêu cực của đại dịch COVID19, các trường học phải đóng cửa. Để thích ứng với tình hình mới người dạy bắt đầu dịch chuyển từ giảng dạy trực tiếp sang hình thức trực tuyến đồng thời và không đồng thời hoặc cả hai. Người học và người dạy bắt đầu sử dụng thành thạo các công nghệ trong giáo dục vào việc dạy và học.  Trong giai đoạn này định nghĩa về phương pháp sư phạm số của người dạy và người học hình thành một cách rõ ràng hơn. Có thể nói đại dịch COVID19 tạo nên một động lực mạnh mẽ để thay đổi cách vận hành trong giáo dục hiện đại.

Theo cách nhìn nhận của tôi giai đoạn hậu COVID19 là giai đoạn vàng để đầu tư về phương pháp vận dụng các công nghệ số vào các lớp học trực tiếp hoặc hỗn hợp (Kết hợp trực tuyến và trực tiếp). Bởi vì suốt hai năm người học và người dạy đã thích ứng một cách hiệu quả với phương thức học mới và tự hành thành nên phương pháp sư phạm số. Với hàng ngàn ứng dụng dạy học hiệu quả người dạy tuỳ theo phương pháp sư phạm của mình lựa chọn công cụ phù hợp. Để làm được việc này các cơ sở giáo dục cần đầu tư nguồn lực về công nghệ số một cách rõ ràng từ đó nâng cao kỹ năng số cho cán bộ quản lý, người học và người dạy.