Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Thiết kế và thi công thuật toán điều khiển bánh xe đa hướng trên Robot tự hành


Đề tài đưa ra phương pháp Thiết kế và thi công thuật toán điều khiển 3 bánh xe đa hướng trên robot tự hành. Hệ thống bao gồm động cơ Planet DC 60W cho 3 bánh, 3 bộ encoder phản hồi tốc độ, một bộ encoder phản hồi khoảng cách di chuyển, một cảm biến la bàn kỹ thuật số đo góc quay. Hệ thống phần cứng bao gồm một hệ thống chính để điều khiển hướng di chuyển và góc robot thông qua việc điều khiển ba bánh xe Omni dựa trên tín hiệu nhận được từ cảm biến la bàn và bộ encoder đo khoảng cách và sau đó nó điều khiển ba bộ driver để điều chỉnh tốc độ và chiều từng bánh xe. Mỗi driver chỉ điều khiển một động cơ DC cho mỗi bánh xe Omni với thuật toán PID tích hợp. Hệ thống chính được phát triển dựa trên STM32F407 và hệ thống phụ là vi điều khiển STM32F103. Trong đó, thuật toán định hướng được phát triển để điều khiển ba bánh xe Omni và thuật toán PID được áp dụng để điều khiển động cơ tốc độ động cơ DC cho mỗi bánh xe. Từ kết quả thu được, hệ thống có các ưu điểm sau (1) tự động điều chỉnh góc và vị trí; (2) bỏ cảm biến dò vạch cho robot tự hành; (3) giảm chi phí hiệu quả; (4) độ chính xác cao.
Link xem chi tiết:
https://drive.google.com/file/d/13aHMGYrYI09R6a0Kcx69mlCc8dXgtzeP/view?usp=sharing

1 nhận xét: