Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Hệ thống điện mặt trời nổi trên mặt nước


Vật liệu chế tạo pin quang điện đang trở nên rẻ hơn và hiệu quả hơn từng ngày. Hiệu suất cho các pin quang điện thương mại đang dao động từ 18-22% tùy thuộc vào vật liệu (Mono hoặc Poly). Theo các chuyên gia, nếu các tấm quang điện được đặt trên các hồ chứa và các vùng nước khác, chúng mang lại hiệu quả cao hơn cũng như rất nhiều lợi ích khác.
Hệ thống pin quang điện đặt trên các phao nổi(Floating Photovoltaic system) là hệ thống năng lượng mặt trời quang điện được tạo ra để nổi trên các hồ chứa, đập và các vùng nước khác ví dụ như: Tại các đập chứa nước thủy điện, nước thủy lợi v.v. Tuy nhiên, các dự án nổi đặt trên hồ chứa nước sinh hoạt cần đánh giá tác động của pin quang điện đến sức khỏe con người (Xem hình 1).
Hình 1. Hệ thống pin quang điện nổi (Nguồn Sungrow)
Trang trại năng lượng mặt trời nổi có thể tạo ra một lượng điện lớn mà không cần sử dụng đất có giá trị hoặc phải hi sinh đất làm nông nghiệp hiệu quả. Chi phí lắp đặt các tấm quang điện nổi ít hơn các tấm quang điện trên đất liền. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng sản lượng điện của các tấm pin mặt trời nổi lớn hơn tới 10% do hiệu ứng làm mát của nước. Bên cạnh việc sản xuất năng lượng mặt trời sạch, các trang trại năng lượng mặt trời nổi có thể giúp quản lý nước. Chúng làm giảm sự mất nước do bay hơi vì chúng hạn chế lưu thông không khí và chặn ánh sáng mặt trời từ bề mặt nước. Ngoài ra, các trang trại năng lượng mặt trời nổi ngăn chặn sản xuất tảo độc hại, giảm chi phí xử lý nước. Hơn nữa, nước bên dưới giữ cho các tấm pin mặt trời sạch và giảm thiểu lãng phí năng lượng.

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét