Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

Thiết bị theo dõi, giám sát dàn pin quang điện


Thiết bị giám sát dàn pin quang điện bao gồm đơn vị nhận dữ liệu, đơn vị xử lý, đơn vị mô phỏng và đơn vị đánh giá. Một hệ thống giám sát pin quang điện bao gồm một đơn vị pin quang điện, một đơn vị cảm biến và một thiết bị giám sát nhúng thuật toán tính toán pin quang điện. Phương pháp giám sát dựa trên thuật toán pin quang điện chủ yếu sử dụng thiết bị giám sát để nhận các thông số điện áp và cương độ dòng điện của mô đun quang điện và tham số trong môi trường làm việc. Dòng điện ngõ ra và công suất ngõ ra của mô đun quang điện thực tế được tính toán, trong khi dòng điện ngõ ra và công suất ngõ ra của mô đun quang điện có thể được mô phỏng và ước tính theo tham số điện áp và tham số trong điều kiện làm việc thực tế. Do đó, việc giám sát và đánh giá thử nghiệm thục tế trên mô đun quang điện có thể được thực hiện tự động và một thông điệp cảnh báo có thể được đưa ra kịp thời. Điều này có lợi cho việc phát hiện năng suất của mô đun pin quang điện và tăng chất lượng sản xuất.


link đọc trực tuyến bằng sáng chế.
https://patentimages.storage.googleapis.com/17/fa/9a/a3bcab63d23fe5/US20170149380A1.pdf

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét