Tư vấn tổ chức cuộc thi Minirobocon 2019 cho tỉnh Bình Phước

Cuộc thi nhằm kích hoạt sự sáng tạo, đam mê công nghệ của học sinh, sinh viên tỉnh Bình Phước.

Dự án điện mặt trời 30.7MWp tại Buôn Ma Thuột

Buôn Ma Thuột là một trong những địa điểm có bức xạ mặt trời tương đối tốt tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiệt độ trung bình tương đối thấp ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất của hệ thông pin quang điện.

Cuộc thi Shell Eco_marathon Europe tại London

Cuộc thi Shell eco_marathon tại London là một cuộc thi thiết kế xe tiết kiệm nhiên liệu dành cho học sinh, viên viên lớn nhất thế giới.

Tham gia khóa tập huấn tại Phần Lan

Khóa học phương pháp sư phạm số nằm trong khuôn khổ dự án EMVITET.

Tham gia tập huấn giáo dục 4.0 tại Phần Lan

Phần Lan là một đất nước có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới.

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Hệ thống nông quang điện - Sự kết hợp bền vững giữa sản xuất điện và nông nghiệp

Bài viết giải thích hệ thống nộng quang điện và phân tích tiềm năng cũng như khả năng áp dụng hệ thống nông quang điện tại Việt Nam nói chung và Bình Phước nói riêng.

Nguồn: https://skhcn.binhphuoc.gov.vn/co-so-du-lieu-kh-cn/ban-tin-kh-cn/so-06-07-2021/he-thong-nong-quang-%C4%91ien-su-ket-hop-ben-vung-giua.aspx.