Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

Đào tạo trực tuyến là gi?


           1. Đào tạo trực tuyến (online learning)
Giáo dục trực tuyến là phương thức đào tạo diễn ra qua internet [1] thông qua máy vi tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng được nối mạng với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể tạo các câu hỏi tương tác, các bài tập, môi trường thảo luận ảo, môi trường tương tác trực tuyến thông qua công cụ kỹ thuật số và ra đề thi cho người học học trực tuyến. Đào tạo trực tuyến là một hình thức đào tạo từ xa. Phương pháp sư phạm cho hình thức dạy học này là giáo viên trở thành người hướng dẫn và lên kế hoạch hoạt động để tăng tính tương tác, cơ hội hợp tác và người học tự tổng hợp và tạo ra kiến thức mới.
2.    Đào tạo từ xa
Đào tạo từ xà là phương thức đào tạo người dạy và người học được tách biệt về mặt địa lý. Người dạy giao tiếp với học sinh thông qua các tài liệu viết, nghe. Các hoạt động học tập của người học được người dạy lên kế hoạch cẩn thận và đưa ra các hướng dẫn để người học hoàn thành các hoạt động học tập của mình thông qua các nền tảng điện tử [2] Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số việc thiết kế các khóa học từ xa thông qua các nền tảng kỹ thuật số như là các hệ thống quản lý học tập, các công cụ tương tác thông qua mang internet trở nên phổ biến và rộng rãi.\
3. Sự khác nhau của đào tạo từ xà và đào tạo trực tuyến
 Sự khác biệt chính giữa học trực tuyến và học từ xa là vị trí. Với việc học trực tuyến (hay còn gọi là eLearning), người học có thể ở cùng nhau trong lớp với một người dạy.  Các hoạt động dạy và học có thể kết hợp trực tiếp hoặc/và thông qua nền tảng kỹ thuật số. Đối với phương pháp học từ xa, người học làm việc trực tuyến tại nhà.  Người dạy tổ chức hoạt động học tập của người học và kiểm tra dựa trên nền tảng số.
Một khác biệt thứ hai đó chính là tính tương tác. Học tập trực tuyến sẽ liên quan đến sự tương tác trực tiếp giữa người dạy và người học một cách thường xuyên. Điều này là do học trực tuyến được sử dụng như một kỹ thuật học tập kết hợp cùng với các chiến lược giảng dạy khác. Học từ xa  không có sự tương tác trực tiếp giữa người dạy và người học. Tuy nhiên, người dạy có thể dựa vào các hình thức giao tiếp kỹ thuật số như ứng dụng nhắn tin, cuộc gọi video, bảng thảo luận và hệ thống quản lý học tập (LMS) của trường.

Sự khác biệt cuối cùng giữa đào tạo trực tuyến và đào tạo từ xa là

phương pháp giảng dạy. Học trực tuyến được thiết kế để được sử dụng kết hợp với nhiều phương pháp giảng dạy trực tiếp khác. Học từ xa là một phương pháp chỉ cung cấp hướng dẫn chỉ trực tuyến, không phải là một biến thể trong phong cách giảng dạy của người dạy.

Tài liệu tham khảo
1.       Introduction online learning. http://www.wlac.edu/online/index.asp
2.       Harden, R. M. "What is… Distance Learning?." Medical teacher 10.2 (1988): 139-145.

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét