Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Phân tích kinh tế kỹ thuật dự án điện mặt trời trên mái nối lưới tại Việt Nam

Luận văn này phân tích tính khả thi về mặt kinh tế cho một hệ thống điện mặt trời trên mái nối lưới. Dựa vào số liệu bức xạ mặt trời tại 32 tỉnh thành phía Nam nước Việt Nam và biểu đồ phụ tải tiêu biểu của hộ gia đình tại thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương để đưa ra mô hình tính toán và phân tích tính khả thi của hệ thống điện mặt trời trên mái nối lưới. Mô hình tính toán sản lượng điện được xây dựng dựa trên phần mêm PVsyst. Từ kết quả tính toán cho thấy đối với các hộ gia đình thông thường lắp đặt hệ thống điện mặt trời từ 3kW – 5 kW,  sản lượng điện tương ứng là 4.48 - 7.54MWh/năm là phù hợp. Giá đầu tư cho hệ thống dao động từ 54.438.500 đồng – 88.874.250 đồng (2.377USD – 3.881USD), thời gian hoàn vốn từ 6-9 năm.
Link xem toàn văn:
 https://drive.google.com/file/d/1nibwgFLAFkerpFtQP9RZZxtjnADQGUuP/view?usp=sharing

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét