Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2022

Công cụ xây dựng chuẩn đầu ra

Trong bối cảnh giáo dục Đại học ngày nay, các trường Đại học, Cao đẳng thay đổi phương pháp tiếp cận từ mô hình dạy học dựa trên nội dung sang mô hình dạy học dựa trên năng lực. Mô hình này đòi hỏi người dạy phải xây dựng chuẩn đầu ra môn học đo lường được, từ cơ sở đó thiết kế chương trình dạy học phù hợp với năng lực đã đề ra. Ngoài ra, việc xây dựng chuẩn đầu ra đo lường được đòi hỏi người dạy phải cập nhật các kiến thức về thiết kế chương trình đào tạo cũng như thiết kế các hình thức dạy học và đánh giá phù hợp. Tuy nhiên, đa số người dạy khi áp dụng các lý thuyết giáo dục để xây dựng chuẩn đầu ra vẫn còn gặp nhiều lỗi dẫn đến chuẩn đầu ra chưa thực sự phù hợp. Chính vì lẽ đó, Tôi và các cộng sự xây dựng bộ công cụ đo lường chuẩn đầu ra để hỗ trợ người dạy xây dựng chuẩn đầu một cách hiệu quả.

Hiện nay, bộ công cụ phổ biến được nhiều trường đại học trong và ngoài nước sử dụng trong thiết kế chuẩn đầu ra môn học đó là thang đo mức độ nhận thức Bloom [1]. Thang đo mức độ nhận thức Bloom (Bloom’s taxonomy) bao gồm ba miền chính: Miền kiến thức, Miền kỹ năng và Miền Thái Độ. Tương ứng với mỗi miền là các cấp độ khác nhau, mỗi cấp độ tương ứng sẽ có các động từ phù hợp.

Hình 1. Thang đo mức độ nhận thức Bloom

Dựa trên lý thuyết này, Tôi và các công sự đã xây dựng bộ công cụ ‘’Xây dựng chuẩn đầu ra ’’ hỗ trợ Quý Thầy/Cô trong việc xây dựng chuẩn đầu ra một cách hiệu quả. Tôi mong rằng công cụ này sẽ giúp quý Thầy/Cô tiết kiệm thời gian và đặc biệt là loại bỏ các sai xót trong quá trình xây dựng.

 Link dùng thử:  Xây dựng chuẩn đầu ra (xay-dung-chuan-dau-ra-tool.netlify.app)


Kính mong quý Thầy/Cô góp ý để nhóm cải tiến và hoàn thiện bộ công cụ. Các góp ý Quý Thầy Cô comment trực tiếp trong phần comment.

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét