Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

Pin quang điện thương mại đạt công suất đỉnh 505Wp/tấm

Mơi đây công ty Trina Solar công bố pin quang điện thương mại thế hệ mới đạt công suât đỉnh là 500Wp/Tấm và hiệu suất 21%. Thông số kỹ thuật của tâm Pin quang điện được trình bày như hình dưới.
Hình 1. Thông số kỹ thuật Pin quang điện Vertex 500W. (Nguồn Trina Solar)

Công suất lớn tiết kiệm diện tích lắp đặt.
       Các tấm pin quang điện thế hệ mới với công suất đạt trên 500Wp sẽ là một bước tiến lớn làm giảm chi phí đầu tư diện tích lắp đặt hoặc/và trên cùng một diện tích sẽ tăng công suất lắp đặt.
       Làm một phép so sánh nhỏ để thấy được diện tích đất tiết kiệm được khi lắp đặt tấm pin quang điện thế hệ mới. Với tấm pin quang điện có công suất là 330W (Hầu hết các nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam đang sử dụng loại pin quang điện có công suất đỉnh là 330Wp đến 380Wp). Diện tích mỗi tấm pin là 2m vuông. 1MW cần 3030 tấm pin quang điện có cống suất 330Wp, diện tích của các modul là 6.0060 mét vuông. Chọn hệ số LF =2, thì diện tích lắp đặt 1MWp cần là 1.2ha. Nếu sử dụng tấm pin quang điện có công suất 505Wp  có thông số kỹ thuật như Hình 1 thì diện tích lắp đặt chỉ cần 0.9 ha/1MW. 
 Như vậy cứ mỗi 1MWp sử dung công nghệ mới sẽ tiết kiệm được 3000 mét vuông đất so với sử dụng công nghệ cũ.
  

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét