Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

Thí nghiệm thang đo PH

  • Xác định một dung dịch có tính acid, base hay trung tính
  • Xếp thứ tự các acid và baz theo tính acid/base
  • Tìm mối liên hệ giữa màu sắc chất lỏng và pH
  • Tiên đoán ảnh hưởng của việc pha loãng dung dịch và thể tích chất lỏng đối với pH của acid/base

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét