Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2022

Dự án BUILT-IT những giá trị lớn về Khoa học giáo dục đến từ nước Mỹ

DỰ ÁN THÚC ĐẨY HỢP TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC - DOANH NGHIỆP  THÔNG QUA ĐỔI MỚI VÀ CÔNG NGHỆ (BUILT -IT)  hỗ trợ các trường Đại Học Việt Nam với các mục tiêu cụ thể (1) Nâng cao năng lực lãnh đạo và chiến lược hướng đến tự chủ trong giáo dục đại học; (2) Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo thông qua kiểm định quốc tế; (3) Triển khai chương trình học tập dựa trên dự án. Đối tác triển khai dự án là Đại học Bang Arizona, Mỹ. Các Trường Đại học Việt Nam tham gia dự án bao gồm Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng; ĐH Bách Khoa TPHCM, ĐH Lạc Hồng, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM, ĐH Công Nghiệp TPHCM và ĐH Cần Thơ.

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ tại Đài Loan trở về nước vào cuối năm 2016, tôi bắt đầu tham gia dự án như là một thành viên cốt lõi. Tôi tham gia rất nhiều các khóa tập huấn do BUILT - IT tổ chức về khoa học giáo dục điển hình như là các khóa tập huấn về Phương pháp xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, phương pháp thiết kế chương trình đào tạo, phương pháp đánh giá phù hợp với chuẩn đầu ra cho đến các khóa thuần về sư phạm như là các khóa học Master teacher training sau đó là khóa Facilitator and Master Teacher Training. Sau khi kết thúc khóa tập huấn tôi và các cộng sự tại LHU đã tự tổ chức đào tạo 02 khóa Master teacher training (MTT) dựa trên format của Đại Học bang Arizona.


 

Hình 1. Các khóa tập huấn Master teacher training tự đào tạo theo Format của Trường ASU tại LHU 

Bên cạnh các khóa học về sư phạm tôi tham gia triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường LHU dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ một cách có hệ thống từ dự án BUILT - IT. Tôi đã hoàn thành kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA vào cuối năm 2018. Nối tiếp thành công đó, tôi tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo của LHU theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế đến thời điểm hiện tại đã có 6 chương trình đào tạo của ĐH Lạc Hồng đạt đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Hình 2. Các Khoa tại LHU tham gia đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Ngoài đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, BUIT - IT còn hỗ trợ LHU tham gia kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn ABET (Mỹ) . BUILT - IT đã tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về phương pháp đo lường chuẩn đầu ra và mời các đánh giá viên có kinh nghiệm của ABET đến LHU tập huấn. Tôi thật may mắn khi được làm việc cùng các chuyên gia hàng đầu về kiểm định của ABET như là Tiến Sĩ Scott, Tiến Sĩ Jonh và các thành viên kiểm định chất lượng của ASU tại Việt Nam, tôi đã nhận được nhiều giá trị cũng như kinh nghiệm của các chuyên gia ABET đến từ Mỹ.  Những giá trị này không những giúp ích cho LHU, cho những đơn vị mà Tôi cùng đồng hành mà còn góp phần không nhỏ cho sự thay đổi  nhận thức về khoa học giáo dục tại Việt Nam.

Hình 3. Cùng làm việc với chuyên gia ABET và các cộng sự ĐH ASU tại LHU

Hơn nữa dưới tác động của đại dịch COVID 19 các khóa học về phương pháp sư phạm số được tổ chức bằng hình thức trực tuyến do tiến sĩ Jimmy chủ trì tôi đã hoàn thành 6 khóa học trực tuyến bằng hình thức trực tuyến đồng thời. Sau khi kết thúc khóa học tôi cùng các cộng sự tại LHU tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm về tương tác trong các lớp học trực tuyến cũng như phương pháp sử dụng một số công cụ số trong hỗ trợ dạy học. Cũng trong thời gian nay tôi cùng Ts. Jimmy và các giáo viên đến từ các trường đại học thành viên của dự án xây dựng khóa đào tạo phương pháp sự phạm số để đào tạo lại cho các giáo viên tại các trường thành viên. Một trong những điểm tâm đắc nhất của tôi về dự án là cách vận hành để tiến tới sự phát triển bền vững khi dự án kết thúc, đó là tìm ra những nhân tố sẵn sàng tiếp tục duy trì tinh thần của dự án thông qua các khóa đào tạo người hướng dẫn điển hình như hình 3. Hiện tại, tôi cùng các giáo viên thành viên của dự án tập huấn khóa đầu tiên Phương pháp sư phạm số cho các giảng viên thuộc các trường đại học thành viên của dự án theo Format mà tôi cùng các giáo viên dự án đã thiết kế dưới sự hướng dẫn của Ts. Jimmy. 
Hình 3. Chứng chỉ do Built - It cấp  khi hoàn thành khóa tập huấn Digital Pedagogy in Higher education Facilitator

Hình 4. Tôi và các cộng sự tham gia khóa tập huấn thiết kế khóa học trực tuyến


Hình 5. Khóa tập huấn Phương pháp sư phạm số do Ts. Jimmy tập huấn

Một trong những giá trị tôi cho rằng mang lại lợi ích có tính hệ thống cho các trường thành viên là các khóa đào tạo triển khai và vận hành KPIs dưới sự hướng dẫn của TS. Kathy, sự hỗ trợ của Mr Thái và các cộng sự. Trong thời gian đầu tôi cùng một số lãnh đạo chủ chốt của LHU tham dự khóa tập huấn, sau đó xây dựng lại chiến lược của LHU theo mô hình KPIs mà chúng tôi được đào tạo. Tôi cho rằng khi vận dụng hệ thống KPI đúng cách các trường thành viên sẽ hoàn thành được các mục tiêu chiến lược đề ra một cách hiệu quả và hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.


Hình 6. Mô hình KPIs do Ts. Kathy đào tạo


HÌnh 7.  Tôi cùng các lãnh đạo chủ chốt của LHU tham dự một buổi coaching về xây dựng KPI

Từ những hoạt động nói trên, tác động của dự án mang lại cho cá nhân tôi là rất lớn. Theo quan điểm cá nhân tôi, những giá trị mà tôi nhận được từ dự án thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn và đồng hành của BUILT - IT đã thay đổi về mặt tư duy nhận thức, cũng như năng lực quản lý giáo dục của tôi một cách hệ thống. Từ tư duy khoa học xây dựng một chương trình đào tạo đến phương pháp vận hành, đào tạo và quản lý các hoạt động giáo dục đại học thích ứng với sự thay đổi của môi trường doanh nghiệp. Khi dự án kết thúc tôi mong muốn đóng góp một phần công sức để lan tỏa các giá trị mà dự án mang lại cho các trường ĐH chưa tham gia dự án.

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét