Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Dự án EMVITET


EMVITET là dự án hỗ trợ phát huy năng lực của giảng viên Việt Nam được tài trợ bởi  Chương trình Erasmus của Liên minh Châu Âu.

EMVITET đặt mục tiêu tạo ra hệ sinh thái học tập mới cho giáo dục tại Việt Nam, dựa trên học tập lấy sinh viên làm trung tâm, giáo dục dựa trên năng lực, hợp tác và kết nối mạng trong môi trường kỹ thuật số cũng như chia sẻ kiến ​​thức thông qua các cộng đồng thực hành.

Trong dự án EMVITET, những người tham gia sẽ phát triển năng lực của họ trong các lĩnh vực sau:

Sư phạm: Thiết kế và triển khai học tập dựa trên năng lực và lấy học sinh làm trung tâm để phù hợp với nhu cầu của ngành 4.0
Công nghệ: Sử dụng công nghệ hiệu quả để tăng cường và chuyển đổi các hoạt động dạy và học theo Giáo dục 4.0
Hệ sinh thái học tập: Tham gia với các cộng đồng trong giáo dục và công nghiệp để tạo kết nối và hỗ trợ cộng tác
Dự án EMVITET tạo ra các hội thảo và tài liệu cho giáo viên học tập và xây dựng cho giáo viên các năng lực mới. Hệ sinh thái học tập mới cho phép các tổ chức giáo dục đại học và dạy nghề tăng cường mạng lưới giáo dục và công nghiệp của họ. Dự án cũng cải thiện cấu trúc giáo dục để cung cấp năng lực phù hợp cho sinh viên, lực lượng lao động tương lai trong thị trường lao động. Các tổ chức giáo dục và giáo dục đại học hoạt động hiệu quả với thế giới công việc tạo ra cầu nối và tăng sự liên quan của giáo dục [emvitet.org]

Thời gian thực hiện dự án: 15.1.2019-14.01.2022

Tổ chức phối hợp: Đại học Khoa học Ứng dụng Häme (HAMK), Phần Lan

Tôi tham gia dự án với tư cách là thành viên cốt lõi (Core team).  Giai đoạn đầu chúng tôi được học tập tại Phần Lan 3 tuần.  Tại Phần Lan chúng tôi được tiếp xúc với môi trường làm việc mới với rất nhiều điều mới mẻ như là: Môi trường học tập sáng tạo, phương pháp sư phạm số, làm thế nào để tổ chức lớp học lấy sinh viên làm trung tâm và học tập dựa trên năng lực. Một số hình ảnh trong chuyến học tập tại Phần Lan.

Sau khi học tập tại Phần Lan chúng tôi trở về nước và tổ chức các hội thảo để lan tỏa cũng như thúc đẩy sự thay đổi của giảng viên trong Trường. Bước đầu chúng tôi nhận được những tín hiệu tích cực từ các Khoa với các yêu cầu tổ chức thêm các hội thảo chi tiết cho từng nội dung như là phương pháp đánh giá thông qua hồ sơ online, các công cụ số, phương pháp sư phạm số. Một số hình ảnh trong các buổi hội thảo tại Trường.
Tôi tin rằng tác động của dự án đến sự thay đổi về nhân thức của giảng viên sẽ là rất tích cực. Với nền tảng khoa học công nghệ phát triển như ngày nay khi thói quen của con người đã thay đổi, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta không thay đổi để thích nghi thì chúng ta sẽ không theo kịp sự phát triển của thời đại.
Các cơ quan truyền thông đưa tin về dự án:
https://lhu.edu.vn/21/34723/Day-hoc-dua-tren-nang-luc-huong-den-Giao-duc-40.html
https://lhu.edu.vn/21/34682/Giang-vien-khong-thay-doi-va-Cai-ket.html
https://lhu.edu.vn/21/33490/Cung-EMVITET-Phan-Lan-tang-cuong-nang-luc-cho-giang-vien-thoi-40.html
http://baodongnai.com.vn/xahoi/201912/tao-he-sinh-thai-moi-trong-giao-duc-2978257/
https://tuoitre.vn/cach-giang-day-moi-khuyen-khich-sinh-vien-tao-ho-so-truc-tuyen-20191202142506031.htm

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét