Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Giáo dục 4.0: Video tương tác.

Bài viết này trình bày lợi ích của việc thiết kế bài giảng dựa trên video tương tác. Video tương tác là một trong những tài liệu giảng dạy dễ dàng tiếp cận với người học.
Trong những thập kỷ gần đây với sự phát triển về công nghệ. Thói quen của người học đã thay đổi, người học mong muốn một cách học mới linh hoạt hơn. Người học có thể học mọi lúc mọi nơi và bất cứ môi trường nào mà người học cảm thấy thoải mái. Việc thiết kế bài giảng dựa trên các video không còn là một điều xa xỉ với người dạy khi mà các công cụ trực tuyến hỗ trợ một cách tích cực. Một trong những công cụ tôi dùng để thiết kế bài giảng video là Powtoon (https://www.powtoon.com/home/).Video bên dưới giới thiệu các thực hiện và thiết kế bài giảng dựa trên các video.

Hình 2. Video giới thiệu Video tương tác
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tương tác với người học thông qua các video clip. Giảng viên có thể xây dựng các câu hỏi tương tác ngắn ngay trong bài giảng video của mình hoặc sau khi thiết kế video sử dụng công cụ trong hệ thống Moodle mới để chèn các câu hỏi tương tác vào bài giảng.
Việc xây dựng các video tương tác giúp cho người dạy dễ dàng áp dụng phương pháp lớp học đảo ngược. Những kiến thức chiếu theo thang đo mức độ nhận thức Bloom ở mức độ nhận thức nhớ và hiểu người học dễ dàng lĩnh hội thông qua video tương tác. Bên cạnh đó, người học có thể xem lại nhiều lần cho đến khi đạt được mục đích. 

Tôi nghĩ rằng, việc thiết kế một video tương tác trong ngày nay không còn là vấn đề đối với người dạy nhưng điều quan trọng nhất đối với người dạy đó là phương pháp sư phạm trong trường hợp này là gì? Tôi thường áp dụng hình thức này cho phương pháp lớp học đảo ngược. Theo đó, các kiến thức ở mức nhớ và hiểu người học có thể tự học thông qua các video của tôi, lên lớp tôi dành thời gian cho các hoạt động như là thảo luận, tổng hợp kiến thức. Thông qua hình thức này tôi có thể đạt được mục tiêu mong đợi.0 Post a Comment:

Đăng nhận xét