Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Hồ sơ điện tử

Bài viết này trình bày định nghĩa và những giá trị mà hồ sơ điện tử mang lại cho sinh viên trong môi trường đại học. Hồ sơ điện tử là một nguồn dữ liệu điện tử được phát triển dựa trên nền tảng web do chính sinh viên phát triển. Hồ sơ điện tử của sinh viên là nơi lưu trữ những bài viết phản hồi sự hiểu biết của mình về các trải nghiệm các môn học trong suốt quá trình tham gia học tập thông qua các bài viết, các hình ảnh, video. Từ những bài viết này sinh viên thể hiện năng lực của bản thân đối với xã hội.
 Ngoài ra hồ sơ điện tử được ứng dụng để đánh giá năng lực cùa sinh viên về một khóa học trong khoảng một thời gian. Mục đích của việc này giúp cho giảng viên theo dõi sự tiến bộ của sinh viên. Sau khi kết thúc thời gian học tại trường hồ sơ điện tử là một minh chứng quang trọng thể hiện năng lực của sinh viên đối với nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó, một trong những nghiên cứu của tiến sĩ Jade McKa cho rằng [1] hồ sơ điện tử  đang ngày càng được xem là một công cụ không chỉ cải thiện trải nghiệm học tập của sinh viên mà còn tăng cường khả năng việc làm, phát triển nghề nghiệp và bản sắc nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp. 
Giá trị của hồ số điện tử đối với sinh viên: 
Một thống kê của trường cao đẳng TTU chỉ ra những ưu điểm của hồ sơ điện tử như hình 1.
Hình 1. Các ưu điểm của hồ sơ điện tử (Nguồn: TTU college)
Từ những quang điểm thức tế cho thấy hồ sơ năng lực điện tử có những ưu điểm sau:

1.Nhận thức của sinh viên đối với việc học
2. Đánh giá việc học
3. Suy ngẫm và lưu trữ việc học
4. Chia sẻ nhận thức về việc học cùa sinh viên đối với xã hội.
5. Nhà tuyển dụng hiểu về năng lực của sinh viên từ đó sắp xếp công việc phù hợp.

Theo tôi hồ sơ điện tử là một công cụ tuyệt vời để giảng viên đánh giá năng lực của sinh viên, áp dụng hồ sơ điện tử giúp cho giảng viên đánh giá năng lực của sinh viên một cách chính xác hơn. Bên cạnh đó, hồ sơ điện tử giúp cho sinh viên thể hiện năng lực cũng như điểm mạnh của sinh viên đối với nhà tuyển dụng từ đó sinh viên dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực của bản thân.

Tài liệu tham khảo:
[1]https://globalfocusmagazine.com/eportfolios-what-employers-think/0 Post a Comment:

Đăng nhận xét