Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Các công cụ số trong giảng dạy

Những năm gần đây khi mà xu hướng thay đổi phương pháp giảng dạy từ phương pháp truyền thống sang phương pháp dạy và học tích cực ngày càng rộng rãi, vấn đề đặt ra là làm thế nào áp dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp với từng mức độ nhận thức.  Theo tháp phương pháp giảng dạy [1] thì phương pháp thuyết giảng chỉ tiếp thu vấn đề 10% mà thôi để đạt mức độ nhận thức cao hơn cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy như là thảo luận nhóm (50%), thực hành (75%)...
Hình 1. Tháp phương pháp giảng dạy [1]
Để thay đổi phương pháp giảng dạy như thảo luận để giải quyết vấn đề. Giảng viên cần áp dụng công nghệ để giảm thời gian thuyết giảng và tăng tính tương tác. Trong bài viết này giới thiệu một số công cụ hỗ trợ học tập.
Bảng 1. Các công cụ số hỗ trợ giảng dạy
Tên công cụ
Chức năng chính
Địa chỉ truy cập
Socrative
- Kiểm tra sự hiểu biết của người học bằng cách trả lời các câu hỏi.- Cung cấp cho giáo viên những phản hồi có giá trị và kịp thời
Poll Everywhere
- Thiết kế các câu hỏi trắc nghiệm- Thu thập các phản hồi của người học thời gian thực- Phản hồi hiển thị theo dạng biểu đồ, hình ảnh, và văn bản được nhúng trong bài trình bày (Power Point)- Kết quả cập nhật trực tiếp cho tất cả người học trong lớp cùng xem
Kahoot
- Thiết kế các trò chơi phục vụ cho giảng dạy- Kiểm tra các kiến thức ở mức nhớ, hiểu ngay tại lớp học thông qua trò chơi.- Kích thích sự tham gia vào lớp học của người học.
Padlet
Bảng số trực tuyến. Người học, người dạy chia sẻ tài liệu, hình ảnh kết quả thảo luận.
Ví dụ: Ứng dụng Poll everywher trong khảo sát trước khi triển khai tập huấn các phần mềm hỗ trợ dạy học.
Hình 1. Kết quả tương tác bằng phần mềm poll everywhere

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét