Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

PHÂN TÍCH KINH TẾ CHO HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NỐI LƯỚI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Bài báo này phân tích tính khả thi về mặt kinh tế cho một hệ thống điện mặt trời trên mái nối lưới. Dựa vào số liệu bức xạ mặt trời tại 14 phường của thành phố Thủ Dầu Một và biểu đồ phụ tải tiêu biểu của hộ gia đình tại thành phố Thủ Dầu Một để đưa ra mô hình tính toán và phân tích tính khả thi của hệ thống điện mặt trời trên mái nối lưới. Mô hình tính toán sản lượng điện được xây dựng dựa trên phần mêm PV Syst. Từ kết quả tính toán cho thấy đối với các hộ gia đình thông thường lắp đặt hệ thống điện mặt trời từ 3kW – 5 kW, sản lượng điện tương ứng là 4,48 – 7,54MWh/năm là phù hợp. Giá đầu tư cho hệ thống dao động từ 2827-4260USD, thời gian hoàn vốn từ 6-7 năm.

Từ khóa: Điện mặt trời; điện mặt trời trên mái; phần mềm PV Syst; điện mặt trời nối lưới; phân tích kinh tế

link:http://tapchikhcn.udn.vn/volume/167/Phan_tich_kinh_te_cho_he_thong_dien_mat_troi_tren_mai_noi_luoi_tai_thanh_pho_Thu_Dau_Mot__tinh_Binh_Duong-10152/10152


0 Post a Comment:

Đăng nhận xét