Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Quan điểm của nền giáo dục Phần Lan

Giáo dục Phần Lan là một trong những nền giáo dục được đánh giá là hàng đầu thế giới. Tôi may mắn được đại diện Trường Đai Học Lạc Hồng tham gia dự án EMVITET, dự án nhằm tạo hệ sinh thái giáo dục cho Việt Nam dựa trên triết lý lấy sinh viên là trung tâm, học tập dựa trên năng lực, hợp tác và kết nối trong môi trường số. Trải qua ba tuần sống và học tập tại Trường Đai Học Hamk, Phần Lan tôi đã tiếp cận và tìm hiểu một số điều thú vị về nền giáo dục này.

Hình 1. Các giáo viên Việt Nam tham gia học tập tại Phần Lan
Niềm tin: Thầy/ Cô tin vào sinh viên của mình, tin vào lãnh đạo của mình những người có tầm nhìn  đưa ra mục tiêu và định hướng để họ đi theo và đặc biệt họ tin vào đồng nghiệp của mình những người sẽ cùng mình thay đổi để phát triển.
Chấp nhận rủi ro:  Để có sự phát triển những người làm giáo dục chấp nhận những rủi ro nhận các dự án cùng với sinh viên tạo ra các sản phẩm cho doanh nghiệp. Những người làm giáo dục tại Phần Lan quan niệm rằng không ai có thể dạy cho sinh viên mình những sai lầm và làm thế nào để vượt qua sai lầm, chỉ có trải nghiệm của chính sinh viên mới có thể đúc kết được kinh nghiệm để vượt qua những sai lầm.

Khả năng thích nghi:  Trong giáo dục hiện đại thì khả năng thích nghi với các môi trường khác nhau là rất quang trọng, bởi vì khi sinh viên tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc ở các môi trường khác nhau và không có bất cứ mô hình mẫu nào để đào tạo cho sinh viên để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp ngay tại thời đểm tốt nghiệp. Do đó, cần phải đào tạo kỹ năng thich nghi với những môi trường làm việc khác nhau là điều rất cần thiết.
Sự tồn tại: Thầy Cô tại Phần Lan quan niệm rằng trong cùng một lúc chỉ có thể hoàn thành tốt một công việc. Do đó, Thầy/Cô không chấp nhận thói quen sinh viên tồn tại trong lớp học mà sử dụng thời gian đó cho mục đích khác.  Khái niệm tồn tại ở đây có nghĩa là mặc dù sinh viên đang trong lớp học nhưng họ đang tồn tại ở một nơi khác cái tồn tại trong lớp học chỉ là thể xác mà thôi.
Hợp tác: Họ đề cao tinh thần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau giải quyết vấn đề.
Trong suốt 3 tuần tại Phần Lan ngoài những điều thú vị bên lề tôi và nhóm còn tiếp thu được nhiều kiến thức mới như là cách triển khai lớp học với những cách khác biệt, các công nghệ trong giảng dạy, phương pháp sư phạm số và cách thức lên kế hoạch cho một buổi học online.

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét