Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trong giáo dục đại học

Bài viết này trình bày một cách ngắn gọn định nghĩa về chuẩn đầu ra của của chương trình đào tạo giáo dục đại học. Trong xây dựng chương trình đào tạo giáo dục đại học, người xây dựng chương trình đào tạo cần xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình sao cho đáp ứng được yêu cầu của các bên liên quan và phải đo lường được. Bên cạnh những yếu tố nêu trên, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cần phải phù hợp với mục tiêu của chương trình đào tạo và tầm nhìn sứ mạng của Khoa của trường. Định nghĩa về chẩn đầu ra và cách phát biểu chuẩn đầu ra được trình bày như video sau:
Ví dụ: Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngày Công Nghệ Kỹ Thuật Điện -Điện tử
1. Giải thích được những lý thuyết cơ bản về kiến thức xã hội
2. Áp dụng các kiến thức toán, lý, khoa học tự nhiên, kỹ thuật điện, điện tử để giải các bài toán trong lĩnh vực Kỹ thuât điện – Điện tử
3. Truyền đạt ý tưởng và giao tiếp hiệu quả bằng văn bản, hình ảnh và lời nói về các hoạt động trong lĩnh vực Kỹ thuật điện - Điện tử
4. Áp dụng các kỹ thuật, kỹ năng, trang thiết bị và công cụ hiện đại để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Kỹ thuật điện - Điện tử
5. Nhận biết, phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề Kỹ thuật điện - Điện tử
6. Thiết kế, cải tiến các hệ thống Điện – Điện tử dân dụng và công nghiệp
7. Đánh giá sự ảnh hưởng của các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Kỹ thuật điện -Điện tử đến môi trường, xã hội
8. Thể hiện tác phong chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
9. Làm việc nhóm hiệu quả
10. Tham gia học tập suốt đời 
Theo tôi, việc xây dựng chuẩn đầu ra đúng cách và phù hợp với mục tiêu và sứ mạng của nhà Trường là rất cần thiết. Điều này giúp cho giảng viên hiểu được mình cần phải xây dựng bài giảng như thế nào cho phù hợp, sinh viên hiểu một cách rõ ràng mình được học những kỹ năng gì trong môn học nói riêng và trong chương trình đào tạo nói chung. Đối với doanh nghiệp và xã hội hiểu một cách rõ ràng về năng lực cũng như kiến thức và kỹ năng sinh viên của ngôi trường đó có thể đạt được ngay tại thời điểm tốt nghiệp.

x

0 Post a Comment:

Đăng nhận xét